Tavaszi nagytakarítási akcióban akár 33% kedvezmény a robotokra!

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Utolsó módosítás: 2022.05.16.

Köszöntjük a Certus Mercatus, mint az iRobot termékek forgalmazójának weboldalán!

Szolgáltatásunk nyújtása során elsődleges szempontunk vásárlóink elégedettsége. Ehhez azonban fontos, hogy szolgáltatásunkat világos és érthető szabályok betartásával biztosítsuk, amely szabályokat ebben a dokumentumban (a továbbiakban: “Szerződés” vagy “ÁSZF”) rögzítünk.

A Szolgáltatás nyújtója a

Cégnév: Certus Mercatus Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 2045 Törökbálint, Tó Park utca 3.

Cégjegyzékszám: 13-09-167866

Adószám: 24322414-2-13

Nyilvántartja: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

Képviseli: Miroslav Kaspar önállóan

E-mail: info@cm-group.hu

Telefonszám: +36 23 884 008

(a továbbiakban, mint: “Szolgáltató”)

A Szolgáltató a https://www.irobot.hu/ weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) keresztül iRobot márkájú robotporszívók és azokhoz tartozó kiegészítők (a továbbiakban: „Termékek”) értékesítését (a továbbiakban: „Szolgáltatás”) végzi.

 

Kérjük, hogy az alábbiakat figyelmesen olvassa el, mivel jelen Szerződés szabályozza a Szolgáltató, mint a Szolgáltatás nyújtója és az Ön, mint a Szolgáltatás igénybevevője (a továbbiakban: „Vásárló”) között a Szolgáltatással kapcsolatos jogviszony részletes szabályait.

 

A Szolgáltató az iRobot Termékeket a Termékek gyártójával és az iRobot védjegy, valamint szabadalom jogosultjával, az iRobot Corporation-nel (székhelye: 8 Crosby Drive Bedford, MA 01730, Amerikai Egyesült Államok, nyilvántartási szám: 000733447, képviseli: Colin M. Angle igazgató) kötött megállapodás alapján jogszerűen forgalmazza Magyarországon és számos európai országban.

 

 1. A SZOLGÁLATÁS IGÉNYBEVÉTELE

 

A Weboldalon elérhető Szolgáltatást kizárólag azon személy használhatja, aki a jelen ÁSZF és a Szolgáltató által közzétett adatvédelmi tájékoztató vonatkozó rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el. Amennyiben ezen feltételek a Vásárló nem teljesíti, vagy nem kívánja teljesíteni, úgy a Weboldalon keresztül vásárlást nem eszközölhet.

 

A hatályos jogszabályi rendelkezésekre tekintettel kiskorú, vagy akinek cselekvőképessége az adásvétel tekintetében, vagy teljeskörűen kizárt, kizárólag törvényes képviselője beleegyezésével, vagy útján veheti igénybe a Szolgáltatást. Ezen feltétel teljesítése a Vásárló kötelessége és felelőssége, tekintettel arra, hogy a Szolgáltató-nak nincs módja ezen feltételek meglétének egyedi vizsgálata.

 

A Weboldalon megvételre kínált Termékek értékesítése kizárólag fogyasztók valamint a Szolgáltató tevékenységétől eltérő vállalkozások, mint végfelhasználók részére történik, azzal, hogy a végfelhasználók nem jogosultak a termékeket tovább, illetve újra értékesíteni, amelyre tekintettel a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Weboldalon történő vásárlás során ne fogadjon el olyan szerződéses ajánlatot, amelynél gyanú merül fel arra vonatkozóan, hogy újra-, illetve továbbértékesítés céljából történt az ajánlattétel.

 

A termékeket kizárólag, egyéni felhasználáshoz szükséges mennyiségben értékesítjük. Amennyiben feltételezhető, hogy a rendelés ezt a mennyiséget túllépi, úgy a Szolgáltató fenntartja magának a jogot a Vásárlói ajánlat visszautasítására.

 

Ahhoz, hogy a Vásárló a Szolgáltatást igénybe vegye nincs szükség a Weboldalon történő regisztrációra.

 

 1. RENDELÉS LEADÁSA

 

A rendelések leadása a Weboldalon keresztül történik.

 

A folyamat elindításához a “Termékek” menüpontra, azon belül pedig a „Roomba®  Robotporszívók”, a „Braava® Felmosórobotok” vagy „Kiegészítők” almenüpontra kattintás majd pedig a megrendelni kívánt Termék kiválasztása szükséges. A Termék kiválasztása a Weboldalon közzétett képek alapján történik. A megrendelni kívánt Termék részletes jellemzőiről, áráról a Vásárló a Termék nevére vagy a Terméket ábrázoló képre történő kattintást követően tájékozódhat.

 

Felhívjuk a Vásárlóink figyelmét, hogy a Weboldalon az egyes Termékekről közzétett képek és a kiszállításra kerülő Termékek között – lényegi tulajdonságokat nem érintő – eltérések lehetnek. Az eltérés a Weboldalon közzétett képek elkészítésekor használt megvilágítás, továbbá a Vásárló által használt eszköz (telefon, laptop, asztali számítógép, tablet) kijelzőjének felbontásából kifolyólag adódhat.

 

A Szolgáltató minden Termék mellett feltűnteti annak lényeges tulajdonságait, például funkcióit, továbbá az árat. Az árakról további információ az 6. pontban található.

 

A Terméket a Vásárló, a “Kosárba” gombra kattintással tudja kiválasztani és az az alább ismertetett további lépéseket megtéve véglegesíteni a rendelését.

 

A Szolgáltató a “Kosárban” feltűnteti a megrendelni kívánt Terméke(ke)t és a fizetendő részösszeget, illetve a Termék(ek) teljes vételárát. A Vásárlónak lehetősége van arra, hogy a vásárlás folytatása, illetve a megrendelés véglegesítése előtt változtasson a darabszámokon. A Vásárló ezt követően a „Tovább a fizetéshez” gombra kattintással léphet tovább. Ezen az oldalon szükséges megadni a szállításhoz szükséges információkat (vezeték- és keresztnév, kapcsolattartási e-mail cím, telefonszám, számlázási adatok, illetve amennyiben ettől eltér, úgy szállítási adatokat), továbbá amennyiben a Vásárló cég nevében vásárol, úgy a cég adatait (cégnév, székhelycím, adószám).

 

Amennyiben a Szolgáltató valamilyen promóció keretében kedvezményre jogosító kupont tett közzé vagy korábbi vásárlás alapján ilyet biztosított a Vásárló részére, úgy a kedvezmény kuponkódját is itt adhatja meg a Vásárló. A kuponkód által biztosított kedvezmény aktiválásához szükséges, hogy a Vásárló a „Kattins ide a kód megadásához” gombra kattintást követően megadja a kedvezményt biztosító kupon kódját, majd a „Kupon beváltása” gombra is rákattintson, enélkül ugyanis a kedvezmény nem érvényesíthető. A Vásárló tudomásul veszi, hogy ennek elmaradásából adódó minden következmény a Vásárlót terheli.

 

A Vásárló ezen az oldalon választhatja ki a szállítási, valamint fizetési módot. A szállításról és fizetésről alább a 6. illetve 7. pontokban tájékozódhat. A Szolgáltató az oldal alján összesíti a Vásárló megrendelésének értékét (az esetleges szállítási díjakat is beleértve).

 

A Vásárló a fenti adatok egyeztetését követően, illetve a jelen Szerződést elfogadó, valamint a Szolgáltató adatkezelési tájékoztatójában foglaltak megértését tanusító jelölőnégyzet (checkbox) kipiálását követően a “Megrendelés” gombra kattintással adhatja le megrendelését a Szolgáltatónak.

 

Amennyiben a Vásárló nem utánvétes, hanem bankkártyás fizetési módot választ, úgy a Szolgáltató átirányítja a Vásárlót a fizetési szolgáltató oldalára, ahol a Vásárló a fizetéshez használt bankkártya adatainak megadásával és ezt követően a „Fizetés” gombra kattintással végelegesítheti a megrendelést. A Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót, hogy a fizetések feldolgozására a Pay U elnevezésű szolgáltatást veszi igénybe, így a Vásárló a fizetési adatait nem közvetlenül a Szolgáltató, hanem a Pay U részére adja meg és azt az utóbbi biztonságos fizetési rendszere dolgozza fel. A Szolgáltató a Pay U rendszerből csupán a Vásárló által kezdeményezett fizetés beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adatokat látja, hogy ellenőrizni tudja a fizetési kötelezettség teljesítésének megtörténtét.

 

Tekintettel arra, hogy a Pay U rendszeren keresztül teljesített fizetés esetén a díj összege szinte azonnal terhelésre kerül a Vásárló által megadott bankkártyához tartozó bankszámlán, így más fizetési módra történő áttérés nem lehetséges és a Szolgáltató – a vásárlástól történő, külön nyilatkozattal kifejezett elállás esetének kivételével – nem köteles a teljesített díjat visszafizetni.

 

Amennyiben a Vásárló az online megrendelési folyamatot az ott kért adatok megadásával véglegesítette és a “Megrendelés” vagy bankkártyás fizetés esetén a „Fizetés” gombra rákattintott, akkor megrendelést ad le, mely a Vásárló részéről kötelező érvényű ajánlatnak minősül. Ezen ajánlat azonban nem jár automatikusan azzal, hogy a Szolgáltató a Vásárló ajánlatát elfogadta.

 

A megrendelés leadását követően a Szolgáltató annak elfogadása esetén haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazoló e-mailt küld a Vásárló által a rendeléskor megadott kapcsolattartási e-mail címre, mely tartalmazza a megrendelés részleteit és esetleges további információt, illetve instrukciókat.

 

A Vásárlónak lehetősége van egy megrendelési folyamaton belül több Terméket megrendelni. A megrendelt Termék(ek) kiszállítása egy megrendeléssel kizárólag egy szállítási címre lehetséges, azaz nincs mód az egyes Termékeket eltérő szállítási címre kérni. Amennyiben a Vásárló több szállítási címre kíván megrendelést leadni, úgy kérjük, hogy azt lehetőleg külön megrendelés leadásával tegye meg vagy a megrendelés leadását követően haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot a Szolgáltatóval az info@cm-group.hu e-mail címen, hogy a szállítás részleteit egyeztesse.

 

 1. AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG

 

A Vásárló a “Megrendelés”, illetve a „Fizetés” gombra történő kattintással kötelező érvényű és fizetési kötelezettséggel járó ajánlatot tesz a kosárban található Termék(ek) megvételére, az erre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen ÁSZF-et. A Vásárló ajánlatának, megrendelésének a Szolgáltatóhoz való megérkezése a Vásárló részéről ajánlati kötöttséget eredményez.

 

A Vásárló részéről a megrendelés leadása nem eredményezi a Szolgáltató és a Vásárló közötti szerződés létrejöttét. A Vásárló által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, e-mail útján, legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja a Vásárló részére.

 

Ez a visszaigazoló e-mail kizárólag arról tájékoztatja a Vásárlót, hogy a Szolgáltatóhoz a megrendelés megérkezett. Vásárló köteles a visszaigazoló e-mail tartalmát ellenőrizni, annak mellékletét ill. abban feltüntetett linkjeit részletesen áttekinteni, az általa megadott adatok helyességét leellenőrizni. A hibásan vagy nem kellő részletességgel megadott adatok, információk okán felmerülő bárminemű probléma, szállítási vagy egyéb többletköltség vagy ellehetetlenülés, késedelem Vásárlót terheli, az a Vásárló kizárólagos felelőssége.

 

A Vásárlói megrendelés megérkezésének jelen pontban részletezett visszaigazolása nem jelenti a Vásárló ajánlatának elfogadását.

 

A szerződés csak akkor tekinthető megkötött szerződésnek, amikor a Szolgáltató kinyilvánítja a rendelés elfogadását, amelyet egy külön, Vásárlónak küldött e-mailben igazol vissza. Nem terheli a Szolgáltatót semmilyen felelősség abban az esetben, amennyiben a visszaigazolás azért nem érkezik meg a Vásárlóhoz, mert hibás e-mail címet adott meg, illetve az e-mail fiók tárhely telítettsége miatt számára nem hozzáférhető vagy a visszaigazoló e-mailt a Vásárló levelezőrendszere levélszemétként érzékelte.

 

Mielőtt a megrendelés véglegesítésre kerül, mind a Vásárló, mind pedig a Szolgáltató, indokolás nélkül törölheti a rendelést. Amennyiben a Szolgáltató már megküldte a rendelés véglegesítéséről szóló visszaigazolást a Vásárló részére, a megrendelés nem kerülhet törlésre, illetve ebben az esetben a Vásárló köteles a Szolgáltató minden ebből eredő költségét megtéríteni.

 

Amennyiben a rendelés elküldését megelőzően a Vásárlónak a Termékekkel kapcsolatban kérdése merül fel, úgy telefonon, illetve e-mail útján fordulhat a Szolgáltató ügyfélszolgálatához.

 

 1. CSOMAGOLÁS

 

A Szolgáltató a megrendelt Terméke(ke)t azok eredeti gyártói csomagolásában küldi meg a Vásárló részére. A Szolgáltató a csomagolásért külön díjat nem számít fel.

 

A Szolgáltató által forgalmazott Termékhez a jogszabályi előírások keretein belül használati útmutatót csatol, azonban amennyiben azt a Vásárló véletlenül mégsem kapná meg a Termékkel együtt, úgy ezt a tényt haladéktalanul, még a Termék használata előtt köteles jelezni a Szolgáltató ügyfélszolgálatának, és a Szolgáltató haladéktalanul gondoskodik annak pótlása iránt.

 

 1. A TERMÉK RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSA

 

Amennyiben a megrendelt Termék nem áll rendelkezésre a rendelés idején vagy a Termék nem beszerezhető úgy a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy ne fogadja el a megrendelést, ebben az esetben szerződéskötés nem történik, amiről a Vásárló értesítést kap. Bármely, esetlegesen korábban eszközölt kifizetést a Vásárló számára haladéktalanul, legkésőbb a megrendelés törlésétől számított 14 napon belül visszautaljuk.

 

 1. ÁRAK, FIZETÉS, SZÁMLÁZÁS

 

A Weboldalon megvételre kínált Termékek a termékoldalon feltüntetett, magyar forintban megadott eladásai árai az általános forgalmi adót már tartalmazzák (bruttó árak). Felhívjuk a Vásárlók szíves figyelmét, hogy az árak változhatnak, az árfolyam és vagy a nagykereskedelmi beszerzés során részünkre biztosított árak változása esetén, vagy amennyiben a hatóság bármilyen adót vet ki a Termékekre, az általános forgalmi adó kulcsát megemeli.

 

A Termékek főoldalon feltüntetett vételára nem tartalmazza az esetleges szállítási költségeket. Az esetlegesen alkalmazandó szállítási díjakról a Szolgáltató külön tájékoztatja a Vásárlót a megrendelés folyamata során.

 

A feltüntetett vételárak akció esetén minden esetben már a kedvezményt is tartalmazzák, illetve amennyiben a Szolgáltató valamilyen kedvezményt alkalmaz, azt külön is feltűnteti, megjelölve a Termék eredeti, illetve kedvezményes árát is.

 

A Szolgáltató a megrendelhető Termékek vonatkozásában az átváltoztatás jogát fenntartja a fentiek alapján.

 

Áfa visszatérítés: A Szolgáltató az általános forgalmi adót semmilyen esetben sem téríti vissza.

 

A Szolgáltató szavatolja, hogy rendelés folyamata végén a Vásárló egyértelműen meggyőződhet a kosárba helyezett Termék(ek) vételáráról még a kötelező érvényű megrendelésének elküldése előtt.

 

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága és körültekintése ellenére hibás ár kerül feltüntetésre a Weboldalon, akkor a Szolgáltató nem köteles a Terméket a hibás áron értékesíteni, hanem felajánlhatja Vásárlónak a helyes és tényleges áron történő teljesítést, amelynek ismeretében Vásárló elállhat vásárlási szándékától.

 

Hibás árnak minősül különösen, de nem kizárólagosan:

 • nyilvánvalóan téves, irreális ár, ami az érintett termék / szolgáltatás közismert, általánosan elfogadott árától jelentősen eltér;
 • esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0″ Ft-os vagy „1″ Ft-os ár;
 • egyéb feltűnő értékaránytalanságot mutató ár.

 

A Szolgáltató az adatbeviteli hibákból, téves, hibás stb. árfeltüntetésből eredő felelősségét a jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben kizárja.

 

A vételár kifizetésésre utánvétes vagy bankkártyás fizetéssel van lehetőség. Az utánvétes fizetés során a Vásárló a vételárat utólagosan fizeti meg készpénzben vagy bankkártyás fizetéssel a kiszállítás napján a Szolgáltató részére kiszállítást teljesítő futárnak.

 

Kérjük Vásárlóinkat, hogy amennyiben készpénzben fizetnek, úgy a kiszállítás napján lehetőleg a pontos összeget készítsék elő a fizetéshez.

 

Bankkártyás fizetési mód választása esetén a Szolgáltató a bankkártyás fizetések feldolgozására a fenti 2. pontban ismertetett módon a Pay U nevű szolgáltatást veszi igénybe. A Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót, hogy a Pay U rendszerében kizárólag Visa, Mastercard és Maestro típusú bankkártyákkal teljesítheti fizetési kötelezettségét.

 

A Szolgáltató a vásárlásról szóló számlát a számviteli és az adójogszabályok által előírt rendben állítja ki és küldi meg a Vásárló részére. A Szolgáltató a számlát utánvétes fizetés esetén teljesítéskor, azaz a kiszállítással egyidőben adja át a Vásárló részére. Bankkártáys fizetés esetén a Szolgáltató a számláját elektronikusan, a Vásárlónak a megrendeléskor megadott e-mail címére küldi meg. A Vásárló jelen Szerződés feltételeinek elfogadásával az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 175. § (3) bekezdés b) pontjával összhangban hozzájárul az elektronikus számla alkalmazásához.

 

Kérjük, hogy a számlát szíveskedjen megőrizni, tekintettel arra, hogy a Vásárló ezen számla birtokában jogosult szavatossági illetve jótállási igényét a Szolgáltatóval szemben érvényesíteni.

 

 1. SZÁLLÍTÁS, ÁTVÉTEL

 

A Szolgáltató nem garantálja, hogy a Termékek azonnal rendelkezésre állnak. A megrendelt termék a rendelkezésre állástól, illetve a Szolgáltató működésétől függően a lehető legrövidebb időn belül, a véglegesítést tartalmazó visszaigazolást követően 1-5 munkanapon belül kerül kiszállításra. Amennyiben a szállítási határidő ennél hosszabb, a Vásárló erről, valamint a várható szállítási időtartamról értesítést kap. A Termék(ek) legkésőbb a megrendelés elküldésétől számított 30 napon belül kiszállításra kerülnek. A Termék(ek) akkor minősül(nek) kiszállítottnak, amikor az(oka)t a Vásárló a megrendelésben szereplő címen átvette.

 

A Szolgáltató a megrendelt Termék(ek) kiszállítására külső szolgáltatót, a GLS General Logistics Systems Hungary Kft.futárszolgálatot veszi igénybe, melynek elérhetőségei:

 

 • Cégnév: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Korlátolt Felelőssségü Társaság
 • Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.
 • Cégjegyzékszám: 13-09-111755
 • Adószám: 12369410-2-44
 • Képviseli: Tarnóczi Krisztina Éva és Farkas Gergely ügyvezetők, valamint Oreskó György és Balázs Attila Csaba cégvezetők együttesen
 • Telefonszám: +36 29 886 670
 • Fax: +36 29 886 610
 • E-mail: info@gls-hungary.hu
 • Web: https://gls-group.eu/HU/hu/home

(a továbbiakban: „GLS”)

 

A szállításra a GLS általános üzleti feltételei irányadóak, mely elérhető a https://gls-group.eu/HU/hu/altalanos-uzleti-feltetelek linken.

 

Amennyiben a megrendelés összértéke ÁFA-val együtt eléri a 20.000,- forintot, a kiszállítás ingyenes. A Szolgáltató időről időre ennél alacsonyabb ingyenes szállítási értékhatárt is megadhat. A kiszállítási díj (amennyiben alkalmazandó) minden esetben feltüntetésre kerül a megrendelés leadása előtt. A kiszállítási díjat a Termék ellenértékének megfizetésekor kell, ugyanolyan módon teljesíteni.

 

A GLS a Termékek kiszállítást kizárólag Magyarország területén végzi, külföldre történő szállításra a Weboldalon keresztül leadott megrendelés során nincs lehetőség.

 

Személyes, üzlethelyiségben történő átvételre nincs lehetőség:

 

Sem a Szolgáltató, sem a GLS nem tehető felelőssé az adatbeviteli hibák, elírás, téves cím megadása miatt adódó késedelemért. A Vásárló számára biztosított a lehetőség, hogy mielőtt a megrendelést elküldi, azelőtt a megadott adatokat ellenőrizze. Amennyiben a Vásárló a téves adatbevitelt a rendelés leadását követően észlel, úgy köteles Szolgáltatót haladéktalanul, de legkésőbb a kiszállítás napját 2 nappal megelőzően értesíteni, mellyel egyidejűleg köteles a helyes adatokat is a Szolgáltató vagy a GLS rendelkezésére bocsátani. Ennek elmaradása esetén a Szolgáltatót és a GLS-t semmilyen felelősség nem terheli.

 

A Vásárló tudomásul veszi, hogy amennyiben nem tartózkodik a kiszállítás időpontjában a megadott címen, úgy harmadik személy (recepciós, portás, szomszéd, munkatárs stb.) bevonásával is történhet a kézbesítés. Abban az esetben, ha a Termék nem kézbesíthető sem a címzettnek, sem harmadik személynek, úgy a visszaszállításra és a kézbesítés ismételt megkísérlésére a GLS általános szerződési feltételei szerint kerül sor.

 

Nem otthoni szállítási cím megadása esetén (pl. munkahely, egészségügyi intézmény, szálloda, kemping, nyaraló falu, idősek otthona stb.) az intézmény aktuális szabályzata szerint történik a kézbesítés. Ilyen helyre történő kézbesítés esetén kérjük adja meg a szoba számát vagy egyéb a kézbesítés megkönnyítését, illetve a címzett beazonosítását segítő adatot. Ilyen helyekre a szállításokat, a Szolgáltató, illetve a GLS csak a recepcióig tudja garantálni.

 

Különleges helyszínekre (pl. repülőtér, kikötő, vonat-buszállomás, egyéb közelebbről meg nem határozható hely stb.) sem a Szolgáltató, sem a GLS nem vállal kiszállítást.

 

A kiszállított Termék(ek) a Szolgáltató tulajdonában marad(nak) mindaddig, amíg a Vásárló a vételárfizetési kötelezettségének teljes egészében eleget nem tett.

 

 1. ELÁLLÁS

 

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) számú Kormány rendelet (továbbiakban, mint: „Korm. rend.”) 20. § (1) bekezdése szerint és a (2) bekezdés alapján a fogyasztó termékvásárlás esetén a termék átvételétől számított, míg szolgáltatás igénybevétele esetén a szerződés megkötésétől számított 14 napon belül a Vásárló indokolás nélkül elállhat.

 

Amennyiben a Vásárló a jogszabályban biztosított elállási vagy felmondási jogával kíván élni, a jelen ÁSZF mellékletét képező elállási nyilatkozat, illetve visszaküldési adatlap kitöltésével és Szolgáltató részére történő megküldésével tudja gyakorolni.

 

A Vásárló elállási nyilatkozatát postán, vagy e-mail útján az alábbi címre tudja megküldeni:

 

Postacím: 2045 Törökbálint, Tó Park utca 3.

E-mail cím: info@cm-group.hu

 

A nyilatkozatot a Szolgáltató online is elérhetővé teszi, mely a [LINK] linken érhető el. Az így megtett nyilatkozatról a Szolgáltató e-mail útján visszaigazolást küld a Vásárló részére.

 

A Vásárló elállási nyilatkozata abban az esetben minősül határidőn belül megtettnek, amennyiben a nyilatkozatát a 14 napos határidő lejártát megelőzően elküldi.

 

Amennyiben a Vásárló a korábban létrejött szerződéstől eláll, úgy a Szolgáltató a Termék(ek) visszaérkezésétől számított 14 napon belül visszatéríti az általa teljesített valamennyi ellenszolgáltatást – kivéve a szállítási költséget – vagy kétséget kizáró módon nem igazolta, hogy azt visszaküldte. A Vásárló a Terméke(ke)t az eredeti csomagolásban köteles visszaküldeni, az összes tartozékával együtt, és a számlát is mellékelnie kell. A Szolgáltató kizárólag abban az esetben jogosult a visszatérítés visszatartására, amennyiben a Termék(ek) nem került(ek) hiánytalanul visszaküldésre vagy azo(ko)n a rendeltetésszerű használatból eredő kopástól és elhasználódástól eltérő sérülést vagy hibát észlel.

 

A visszatérítés során a Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, azzal, hogy utánvét esetén, amennyiben a Vásárló készpénzben rendezte fizetési kötelezettségét, úgy a Vásárló részére a visszatérítés banki átutalással történik, így a Vásárlónak az elállási nyilatkozatban a bankszámlaszámát is közölnie kell a Szolgáltatóval. Bankkártyás fizetés esetén a Vásárló által használt bankkártyára vagy banki átutalással történik visszatérítés.

 

Elállás esetén a Szolgáltató a hiánytalan, eredeti csomagolásában elhelyezett Terméke(ke)t a saját költségére a GLS futárszolgálat útján elszállítja. A Szolgáltató az elállási szándék közlését követő 2 munkanapon belül értesíti a Vásárlót a Termék(ek) várható elszállításának időpontjáról.

 

Az elállási jog gyakorlása nem illeti meg a Vásárlót az alábbi esetekben:

 

 • A Vásárló egyedi megrendelése alapján készült, a Vásárló személyére szabott Termék esetén;

 

 • Amennyiben a Termékben bekövetkezett hiba bekövetkeztének oka annak a Termék nem rendeltetésszerű használata, azon bekövetkező sérülés;

 

Az elállási jog gyakorlása csak a sérülésmentes, eredeti állapotban visszajuttatott Termékre vonatkozik.

 

 1. KELLÉKSZAVATOSSÁG, TERMÉKSZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS

 

A Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlókat, hogy ugyan a szavatossági jogok kötelezettje jogszabály alapján a Szolgáltató, azonban a Vásárló szavatossági igényeit a Szolgáltató az alábbi szerződött szervízpartnerén keresztül intézi, így a Vásárló az igényeit is nála köteles bejelenteni. Amennyiben a Vásárló nem a szervízpartnernél jelenti be igényét, úgy a Szolgáltató a Vásárló igénybejelentését a szervízpartner részére továbbítja.

 

A Szolgáltató szervízpartnere:

 

 • Cégnév: START-METÁL Plus Kereskedő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
 • Székhely: 5600 Békéscsaba, Tessedik S. utca 22.
 • Szervíz címe: 1149 Budapest, Egressy út 96-98. A. lház. fszt. 1.
 • Cégjegyzékszám: 04-09-006351
 • Adószám: 13289603-2-04
 • Képviseli: Gazsóné Erdélyi Gabriella és Gazsó Péter ügyvezetők önállóan
 • E-mail cím: szerviz@robotdoki.hu
 • Telefonszám: +36 30 686 8786

(a továbbiakban: “Szervíz”)

 

A Vásárló a szervízigényeit a https://www.robotdoki.hu/ weboldalon keresztül is bejelentheti a „Hibabejelentés” menüpont kiválasztásával és az ott megjelölt adatok megadásával valamint az „Elküld” gombra kattintással.

 

Kellékszavatosság

 

Milyen esetben élhet a Vásárló a kellékszavatossági jogával?

 

A Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben, azonban a Szervíznél előterjesztve kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

 

Milyen jogok illetik meg a Vásárlót a kellékszavatossági igénye alapján?

 

A Vásárló – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

 

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy a Vásárló igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a szerződéstől is elállhat. A Vásárló saját maga, illetve a Szervízen, mint hivatalos márkaszervízen kívüli egyéb személlyel nem jogosult a hibát kijavítani, illetve kijavíttatni.

 

A Vásárló választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

 

Milyen határidőben érvényesítheti a Vásárló kellékszavatossági igényét?

 

A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a Vásárló figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

 

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

 

A Vásárló a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét, azonban azt a Szerviz útján köteles megtenni.

 

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

 

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vásárló igazolja, hogy a Terméket a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vásárló köteles bizonyítani, hogy a felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

Termékszavatosság

 

Milyen esetben élhet a Vásárló a termékszavatossági jogával?

 

Ingó dolog – mint amilyen a Termékek is – hibája esetén a Vásárló – választása szerint – kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 

Milyen jogok illetik meg a Vásárlót termékszavatossági igénye alapján?

 

Termékszavatossági igényként a Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

 

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

 

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

Milyen határidőben érvényesítheti a Vásárló termékszavatossági igényét?

 

Termékszavatossági igényét a Vásárló a Termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

 

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti a Vásárló termékszavatossági igényét?

 

Termékszavatossági igényét a Vásárló kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A Termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárlónak kell bizonyítania.

 

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

 

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 

 • a Terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a Termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

 

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

A Vásárló ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

Azokban az esetekben, amikor azt külön jogszabály nem szabályozza a meghibásodás miatt kicserélt Termékekre a cserével a szavatossági idő nem kezdődik újra, illetve a cserélt alkatrész beszámítási értékét a Szolgáltató az éppen aktuális áron számolja.

 

Jótállás

 

Milyen esetben élhet a Vásárló a jótállási jogával?

 

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a Szolgáltató jótállásra köteles.

 

A fenti jogszabály írja elő a jótállás biztosítását az olyan tartós fogyasztási cikkek, mint amilyenek a Termékek is és azok alkatrészeinek esetében.

 

A jogszabály értelmében a jótállási idő:

 1. 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év;
 2. 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év;
 3. 250 000 forint eladási ár felett három év.

 

Milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg a Vásárlót a jótállás alapján?

 

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet határozza meg a kötelező jótállás eseteit. Az ezen esetkörbe nem tartozó Termékek esetén a Szolgáltató jótállást nem vállal. A jótállási igény a fenti jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására – megfelelő határidőben – nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. A jótállás időtartama egy év. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Az egy éven túli esetleges jótállási igényekkel kapcsolatban a Vásárló a gyártóhoz fordulhat.

 

Mi a viszonya a jótállásnak más szavatossági jogokkal?

 

A jótállás a szavatossági jogok (termék és kellékszavatosság) mellett érvényesül, alapvető különbség az általános szavatossági jogok és a jótállás között, hogy a jótállás esetén a fogyasztónak, azaz a Vásárlónak kedvezőbb a bizonyítási teher.

 

A 151/2003 Korm. Rendelet szerinti kötelező jótállás alá eső rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a vállalkozás, vagy – a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén – a javítószolgálat gondoskodik.

 

A jótállásra kötelezett vállalása a kötelező jótállás időtartama alatt nem tartalmazhat a fogyasztóra nézve olyan feltételeket, amelyek hátrányosabbak azoknál a jogoknál, amelyeket a kötelező jótállás szabályai biztosítanak. Ezt követően (1 év után) azonban az önkéntes jótállás feltételei szabadon állapíthatóak meg, azonban a jótállás ebben az esetben sem érintheti a Vásárló jogszabályból eredő -így köztük a kellékszavatosságon alapuló jogainak fennállását.

 

Három munkanapon belüli csereigény

 

Három munkanapon belüli cserteigényt a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alá tartozó tartós fogyasztási cikkek esetében lehet érvényesíteni, amely szerint, ha a Vásárló 3 munkanapon belül érvényesíti a csereigényét, akkor a Szolgáltatónak ezt úgy kell értelmeznie, hogy a Termék az eladáskor már hibás volt és minden további nélkül a Terméket ki kell cserélnie, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

 

Mikor mentesül a Szolgáltató a jótállási kötelezettsége alól?

 

A Szolgáltató a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

 

A Vásárló ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a jótállásból fakadó jogok a Vásárlót a szavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

A Vásárló jótállási, szavatossági igényét a Szolgáltató vagy a Termék gyártója által kibocsátot jótállási jeggyel érvényesítheti, vagy a vásárlást bizonyító számla, nyugta felmutatásával.

 

A Termékeken található garanciacímke, illetve gyári azonosítók eltávolítása, olvashatatlansága, megsértése vagy annak kísérlete azonnal a jótállási, szavatossági kötelezettség megszűnését vonja maga után. A nem rendeltetésszerű használatból eredő meghibásodások (így különösen égés, törés, repedés, vonali vagy hálózati túlfeszültség, elemi kár, villámcsapás, szándékos rongálás, elégtelen hűtés, helytelen vagy szakszerűtlen tárolás vagy szállítás, illetve nem felhatalmazott szervíz által végzett javítások, megbontások, átépítések stb. esetén a Szolgáltató jótállási, illetve szavatossági kötelezettsége megszűnik.

 

Alkatrészek vásárlása esetén az azok közötti, illetve a már meglévő alkatrészekkel fennálló inkompatibilitási problémákra a Szolgáltató jótállást, szavatosságot nem tud vállalni, különös tekintettel jogszabályi kötelezés hiányára.

 

Kérjük a Vásárlót, hogy a hibásnak vélt termékkel együtt hozza vissza annak tartozékait is (dokkoló, akkumulátor, doboz stb.), mivel csere esetén a márkaszervíz kötelezheti a hiányzó alkatrészek árának megtérítésére, illetve bizonyos esetekben a cserét meg is tagadhatja.

 

 1. FELELŐSSÉG

 

A Szolgáltató kizárólag a Weboldalon feltüntetett Termékek megvásárlására biztosít lehetőséget és ezek kiszállítására vállal kötelezettséget.

 

A Szolgáltató a megfelelő gondossággal kezeli a Weboldalon található információkat, azok jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért, az adatbázisban szereplő esetleges hibákért, elírásokért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

 

A Weboldalon való vásárlás feltételezi a Vásárló részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását.

 

A Szolgáltató semmilyen módon különösen nem vállal felelősséget:

 

 • Az internetes hálózatban történő bármilyen működési hibáért, ill. a Weboldal használatának ezen hibákon alapuló akadályoztatásáért, zavaraiért és az ezekből adódó következményekért;

 

 • Bármilyen adat, vagy akár elküldött akár fogadott e-mail elvesztéséért, meg nem érkezéséért, késlekedéséért és az ebből adódó következményekért;

 

 • Akár a küldő akár a fogadó oldalán a spam-szűrő túlzott aktivitása miatt a leveleknek Levélszemét/Spam/Promotion stb. mappába kerüléséért, illetve az ebből adódó következményekért, esetleges elvesztésért, törlésért;

 

 • Bármelyik kommunikációs vonalban történő bármilyen meghibásodásért, akár a küldő, akár a fogadó oldalán, akár a közbeeső csatornák bármelyikén;

 

 • Bármely az ügylet során használt szoftver nem megfelelő működéséért;

 

 • Bármilyen rendszer vagy programhiba, rendkívüli esemény, vagy technikai hiba következményeiért.

 

A Szolgáltató nem felelős semmilyen alapon, semmilyen sem közvetlen, sem közvetett kárért, ami a Webolal használata miatt vagy során következett be. A Vásárló feladata megóvni a számítógépét, az azon tárolt adatokat az esetleg behatolásoktól és egyéb káros eseményektől.

 

A Szolgáltató semmilyen esetben nem vonható felelősségre akár vis maior esetén, akár bármilyen olyan eseménnyel kapcsolatban, amely nem a közvetlen irányítása alatt áll, illetve amelyet nem képes azonnal elhárítani. Vis maiornak minősül jelen Szerződés szempontjából minden olyan esemény, amely kívül esik a felek hatáskörén és amelyet a felek minden erőfeszítésük ellenére sem tudnak megakadályozni vagy leküzdeni (így különösen, de nem kizárólag árvíz, tűzvész, terrorcselekmény, háború, járványhelyzet stb.). Vis maior esetén a Szerződés teljesítése a vis maior fennállása alatt függőben marad. A vis maior megszűnésével a teljesítés folytatódik. Vis maior esetén az érintett félnek a másik felet haladéktalanul értesíteni és a kilátásokról tájékoztatnia kell.

 

A Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli, amennyiben a szállítási késedelem, illetve egyéb probléma a Vásárló által pontatlanul és/vagy hibásan megadott adatokra miatt következett be.

 

A Weboldal tartalmazhat olyan linkeket, amelyek más szolgáltatók oldalaira mutatnak, azonban a Szolgáltató nem vállal felelősséget ezen szolgáltatók tevékenységéért, illetve adatvédelmi megfelelőségéért.

 

A Szolgáltató a jogszabályokban meghatározott kivételekkel nem vállal felelősséget a Weboldalon harmadik fél által elhelyezett hirdetések, promóciós anyagok, illetve egyéb tájékoztatások jogszabályoknak való megfelelőségéért, tartalmáért. Ezen tartalmakért azt terheli felelősség, akinek érdekében a hirdetés megjelenésre került.

 

 1. FOGYASZTÓI JOGOK, JOGÉRVÉNYESÍTÉS

 

Amennyiben a Vásárló fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz (illetékes járási hivatal). A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A járási hivatalok elérhetőségei megtalálhatók a https://jarasinfo.gov.hu weboldalon.

 

Amennyiben a Szolgáltató és Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltató-val való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Vásárló, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez is.

 

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

 

A Szolgáltatót együttműködési kötelezettség terheli a Békéltető Testület előtti eljárásban. Ez egyrészt a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettség, másrészt a békéltető testületi meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása. Amennyiben a Szolgáltató székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyében van bejegyezve, a Szolgáltató együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

 

A Szolgáltató székhelye szerint illetékes testület a Budapesti Békéltető Testület.

 

A Vásárló ezen túlmenően, amennyiben úgy érzi, hogy fogyasztói jogai sérültek, úgy az Európai Unió Bizottsága által létrehozott weboldalt is használhatják, ahol a fogyasztók regisztrálhatnak, és amelyen keresztül egy űrlap kitöltésével kezdeményezhetik az online vásárlásokkal kapcsolatos vitáik rendezését, elkerülve a peres eljárásokat.

 

Amennyiben panaszt kíván tenni az online vásárolt Termékkel kapcsolatban, és nem akar peres eljárást kezdeményezni, úgy használhatja az online vitarendezési platformot.

 

A portálon Ön és a kereskedő, akivel szemben panasza van (jelen esetben a Szolgáltató), kiválaszthatja azt a vitarendezési testületet, amelyet a panaszának kezelésével kíván megbízni.

 

Az online vitarendezési platform a következő címen érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

 

A Vásárló jogosult továbbá a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári peres eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX törvény rendelkezései szerint.

 

 1. ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

 

A Szolgáltató a megrendelések kezelésére és a Vásárlók számára történő technikai segítségnyújtás céljából ügyfélszolgálatot működtet, mely a Vásárlók számára az alábbi elérhetőségeken, illetve időszakokban érhető el.

 

Ügyfélszolgálatunk elérhetőségi ideje: hétfő – péntek 9:00-15:00

Ügyfélszolgálati e-mail cím: info@cm-group.hu

Ügyfélszolgálati telefonszám: +36 23 884-008

 

Tájékoztatjuk a Vásárlókat, hogy munkaszüneti napokon (január 1., március 15., nagypéntek, húsvét hétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23., november 1. és december 25.-26.) az ügyfélszolgálat nem elérhető.

 

 1. ELEKTRONIKUS ÚTON, TÁVOLLÉVŐK KÖZÖTTI SZERZŐDÉSKÖTÉSRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

 

A Szolgáltató az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CXIII. törvény 5.§-ban foglalt kötelezettségének eleget téve, a Szolgáltatás igénybe vevői részére a fentieken túlmenően az alábbi tájékoztatást nyújtja:

 

A Vásárló az adatbeviteli hibákat a megrendelés során bármikor javítani tudja, a megrendelési folyamat alatt végig. A Vásárló a megrendelés elküldéséig ezt a megrendelési folyamatban történő visszalépés vagy ehhez hasonló gombra kattintással teheti meg, továbbá a Szolgáltató biztosítja a lehetőséget, hogy a Vásárló a megrendelés elküldése előtt összesítve is láthassa és ellenőrizhesse a megadott adatokat.

 

Távollévők között kötött szerződés esetén a vállalkozás (Szolgáltató) a jogszabály által előírt tájékoztatást – világos és közérthető nyelven – a fogyasztóval (Vásárló) közli, vagy azt a fogyasztó számára elérhetővé teszi az alkalmazott távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköznek megfelelő módon. A tartós adathordozón (ennek minősül az elektronikus levél, az e-mail is) rendelkezésre bocsátott tájékoztatásnak olvashatónak kell lennie. Ha a távollevők közötti, elektronikus úton kötött szerződés a fogyasztó számára fizetési kötelezettséget keletkeztet, a vállalkozás egyértelműen és jól látható módon, közvetlenül a fogyasztó szerződési nyilatkozatának megtétele előtt felhívja a fogyasztó figyelmét a szerződés szerinti termék lényeges tulajdonságaira a szerződés szerinti termékért vagy szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegéről vagy – ha a termék jellegéből adódóan az ellenértéket nem lehet előre ésszerűen kiszámítani – annak számítási módjáról, valamint az ezen felül felmerülő valamennyi költségről (így különösen a fuvardíjról vagy a postaköltségről), vagy ha e költségeket nem lehet ésszerűen előre kiszámítani, annak a ténynek a feltüntetéséről, hogy további költségek merülhetnek fel.

 

A vállalkozás köteles gondoskodni arról, hogy a fogyasztó a szerződési nyilatkozatának megtételekor kifejezetten tudomásul vegye, hogy nyilatkozata fizetési kötelezettséget von maga után. Ha a nyilatkozat megtétele gomb vagy hasonló funkció aktiválásával jár, a gombot vagy a hasonló funkciót könnyen olvasható módon fizetési kötelezettséggel járó megrendelés vagy ennek megfelelő, egyértelműen megfogalmazott felirattal kell ellátni, amely jelzi, hogy a szerződési nyilatkozat megtétele a vállalkozás javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után.

 

A Szolgáltató a fenti jogszabályi kötelezettségének a Weboldalon történő megrendelés során ezen tájékoztatási kötelezettségének akként tesz eleget, hogy az “Elküldöm a rendelést” feliratú gombra kattintást megelőzően a Vásárló köteles egy jelölőnégyzet kipipálásával kijelenti többek között, tudomásul vette, hogy az “Elküldöm a rendelést” gombra történő kattintással kötelező érvényű ajánlatot tesz a kosárba helyezett termék megvásárlására, ami fizetési kötelezettséget von maga után.

 

A távollévők között kötött szerződés megkötését követően – ésszerű időn belül, de a termék adásvételére irányuló szerződés esetén legkésőbb az átadáskor, a szolgáltatásnyújtására irányuló szerződés esetén legkésőbb a szolgáltatás teljesítésének megkezdésekor – a vállalkozás tartós adathordozón visszaigazolást ad a fogyasztónak a megkötött szerződésről. A visszaigazolás tartalmazza a fent részletesen meghatározott kötelező tájékoztatást, kivéve, ha azt a vállalkozás már a szerződés megkötése előtt tartós adathordozón a fogyasztónak megadta; és a fogyasztó a 45/2014. (II.26) korm. Rendelet 29. § m) pontja szerinti nyilatkozatot tett, az erre vonatkozó visszaigazolást.

 

A Weboldal használatával kötött szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek. A Szolgáltató azt nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető, nem megtekinthető. Jogi szempontból a Weboldalon leadott megrendelések ráutaló magatartás formájában tett jognyilatkozatnak minősülnek.

 

Bárminemű tájékoztatás, ügyintézés és a szerződéskötés, valamint a szavatossági/jótállási eljárás nyelve a magyar.

 

A Szerződés megkötése is kizárólag magyar nyelven történik, arra Magyarország joga az irányadó.

 

A Szolgáltató nem vetette alá magát semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek.

 

A kiszállított Ternék a Szolgáltató tulajdonában marad mindaddig, amíg a vételárfizetés teljes egészében meg nem történik.

 

 1. TÁRHELY SZOLGÁLTATÓ, WEBSHOP

 

A Weboldalt a Szolgáltató kezeli, azonban a működését biztosító webshop motor, valamint az adatok tárolására szolgáló szerverek külső szolgáltató birtokában, illetve tulajdonában vannak.

 

A Weboldal működését biztosító tárhely szolgáltatója:

 

 • Cégnév: Aut O’Mattic A8C Ireland Ltd. d.b.a. WordPress
 • Székhely: Business Centre, No.1 Lower Mayor Street, International Financial Services Centre, Dublin 1, Írország
 • Nyilvántartási szám: 538982
 • Képviseli: David Lenehan, Stuart West és Paul Sieminski igazgatók
 • E-mail: help@wordpress.com, privacypolicyupdates@automattic.com
 • Telefonszám: +1 877 273 3049
 • Szerver központ: Dublin, Írország

 

A Szolgáltató által kezelt adatok tárhelyszolgáltatója:

 

 • Cégnév: Starlab Technologies s.r.o.
 • Székhely: 14900 Prága 4., Donovalska 1658/30, Csehország
 • Nyilvántartási szám: 26190699
 • Adószám: CZ26190699
 • Képviseletre jogosult: Straka Dalibor ügyvezető
 • Web: https://www.starlab.cz/
 • E-mail: firma@starlab.cz

 

 1. ADATVÉDELEM

 

A Szolgáltató minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a Vásárló adatainak biztonságát, illetve a Vásárló adatvédelemmel kapcsolatos jogait biztosítsa.

 

A Szolgáltató Szolgáltatással, illetve megrendelés teljesítésével kapcsolatos adatvédelmi irányelveit a Weboldalon közzétett és bárki számára szabadon elérhető adatkezelési tájékoztató tartalmazza.

 

 1. VEGYES RENDELKEZÉSEK

 

A Szolgáltató előzetes értesítés nélkül is fenntartja a jogot bármely ár, adat, határidő és egyéb paraméter, valamint a szerződési feltételek megváltoztatására. Ezen változtatás, vagy bármely módosítás a Weboldalon való megjelenés, feltüntetés időpontjában lép életbe. Amennyiben a Vásárló bármely módosítással nem ért egyet, a vásárlás nem lehetséges. Az eszközölt módosítás nem érinti a már megkötött, de még nem teljesített szerződéseket. A Vásárló teljeskörűen és korlátlanul felel az általa megadott adatokért.

 

A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. Minden grafika, elrendezés vagy szöveges ill. adat tartalom joga a Szolgáltató tulajdona. A Weboldaloldalai tartalmának bárminemű felhasználása, duplikálása, beágyazása csak előzetes, írásbeli hozzájárulásunk után lehetséges.

 

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a www.irobot.hu domain nevére, az ehhez tartozó aldomainekre, aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire.

 

Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul. Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

 

A Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben nem alkalmaz olyan feltételt, amely lényegesen eltér a jogszabályoktól vagy a szokásos szerződési gyakorlattól, illetve olyan feltételt sem, amely eltér a Vásárló és a Szolgáltató között esetlegesen korábban alkalmazott feltételtől. Az előzőekre tekintettel a Vásárló külön tájékoztatására nem kerül sor.

 

Amennyiben a jelen Szerződésben foglalt valamely rendelkezés érvénytelen lenne, vagy azzá válna, az a Szerződés egészére nem hat ki. Az érvénytelen rész helyébe a tartalmilag a szerződéses céloknak leginkább megfelelő, hozzá legközelebb eső jogszabályi rendelkezés lép.

 

A jelen Szerződés hatályon kívül helyez minden korábbi a Szolgáltatásra vonatkozó, a felek közötti minden, a jelen Szerződéssel ellentétes megállapodást, nyilatkozatot, feltételt stb.

 

Amennyiben a Szolgáltató a jelen ÁSZF szerinti valamely jogát nem, vagy csak részben gyakorolja, nem jelenti azt, hogy a jogról lemondott.

 

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel

 

 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.),

 

 • a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet,

 

 • az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet

 

 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezéseire.

 

Tájékoztatjuk a Vásárlóinkat, hogy a vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül irányadóak.

 

A Szolgáltató jogosult jelen Szerződést bármikor, egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően leadott megrendelésekre alkalmazandóak. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Weboldalon, előzetes figyelmeztetés nélkül.

 

Felek a jelen Szerződésből eredő vitáik esetén kötelesej a felmerült problémákat elsődlegesen tárgyalásos úton megoldani. Amennyiben ésszerű időn belül a jelen Szerződésből eredő vita megoldására nem születik megállapodás, úgy a felek megállapodnak, hogy bármely vita eldöntésére, amely a jelen ÁSZF-ből, vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik kikötik Magyarország bíróságainak joghatóságát és – pertárgy értékétől függően – a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulnak.

 

 1. SZÁMÚ MELLÉKLET

 

TERMÉK VISSZAKÜLDÉSI ŰRLAP

 

Amennyiben nem elégedett az irobot.hu oldalon vásárolt termékkel/termékekkel 14 napon belül lehetősége van elállni a vásárlástól. Ha ezen szándékát a kézhezvételtől számított 14 napon belül jelzi Ügyfélszolgálatunk felé az info@cm-group.hu címre a kitöltött űrlap elküldésével, akkor a robot visszaszállítását a raktárba intézzük.

 

 

A TERMÉK VISSZAKÜLDÉSÉNEK KÖLTSÉGÉT ÉS AZ EGÉSZ FOLYAMATOT AZ IROBOT MAGÁRA VÁLLALJA, EZZEL IS MÉG NAGYOBB KÉNYELMET BIZTOSÍTVA A VÁSÁRLÓINAK.

 

 

 

A termék sértetlen állapotban, becsomagolva történő beérkezése után számítva 15-20 munkanapon belül visszatérítjük Önnek a vételárat, a megadott bankszámlaszámra.

 

 

Kérjük, a következő lépéseket végezze el a visszaküldéshez:

 

 • Jelen Űrlapot figyelmesen töltse ki

 

 • Győződjön meg arról, hogy a visszaküldésre kerülő termék sértetlen állapotban, minden kiegészítőjével együtt hiánytalanul kerül a saját, lezárt dobozába.

 

 • A beérkezett Űrlapra reagálni fog az Ügyfélszolgálatunk 2 munkanapon belül, és a GLS futárszolgálat értesítést küld Önnek a csomag átvételének várható időpontjáról.

 

 • Kérjük, mindig őrizze meg a Visszáru bizonylatot.

 

 • Amint a termék megérkezik a raktárunkba azt megvizsgáljuk, ha megfelel a kritériumoknak, akkor megkezdjük az Ön által választott tranzakció feldolgozását.

 

 • A hiánytalan és sérülésmentes beérkezéstől számítva 14 napon belül visszatérítjük Önnek a vételárat.

 

További információért, segítségért látogasson el a www.irobot.hu oldalra vagy írjon az info@cm-group.hu címre.

 

 

VISSZAKÜLDÉS OKA:

 

☐    Nem tetszik a termék, nem erre gondoltam

☐    Nem működik megfelelően a robot

☐    Hiányos a termék, kiegészítő hiányzik

☐    Kifogásolható minőség, karcos felület stb

☐    Érkezéskor a csomag sérült volt

☐    Másik robotot szeretnék az irobot.hu oldalról vásárolni

☐  Egyéb

 

MEGJEGYZÉS:

 

 

 

VÁSÁRLÓ ADATAI

NÉV:

 

RENDELÉSI SZÁM:

 

TERMÉK MEGNEVEZÉSE:

 

BANKSZÁMLASZÁM A JÓVÁÍRÁSHOZ:

 

IRÁNYÍTÓSZÁM:  

 

HELYSÉG:

 

UTCA/HÁZSZÁM:

 

TELEFONSZÁM:

 

 

 

 

DÁTUM:                                                                                  ALÁÍRÁS

 

 

 

Kérjük, küldje vissza a kitöltött Űrlapot az info@cm-group.hu címre, „Termék visszaküldés” tárgy megjelelöléssel.